Khí helium

Độ tinh khiết : 99.999%(5.0) – 99.9999%(6.0)
Xuất xứ: Malaysia & Singapore & Thái Lan
Đầy đủ chứng nhận CO/CQ
Dung tích: 40L - 47L - 50L

Khí oxygen

Độ tinh khiết : 99.999%(5.0) – 99.9999%(6.0)
Xuất xứ: Singapore & Thái Lan
Đầy đủ chứng nhận CO/CQ
Dung tích: 40L - 47L - 50L

Khí argon

Độ tinh khiết : 99.999%(5.0) – 99.9999%(6.0)
Xuất xứ: Singapore & Thái Lan
Đầy đủ chứng nhận CO/CQ
Dung tích: 40L - 47L - 50L

Khí nitrogen

Độ tinh khiết : 99.999%(5.0) – 99.9999%(6.0)
Xuất xứ: Malaysia & Singapore & Thái Lan
Đầy đủ chứng nhận CO/CQ
Dung tích: 10L - 40L - 47L - 50L

Khí acetylene

Độ tinh khiết : 98% – 99.8%
Xuất xứ: Singapore & Thái Lan
Đầy đủ chứng nhận CO/CQ
Dung tích: 40L - 47L - 50L

Khí carbon dioxide

Độ tinh khiết : 99.9 (3.0)% – 99.99%(3.7)
Xuất xứ: Việt Nam & Singapore & Thái Lan & Trung Quốc
Đầy đủ chứng nhận CO/CQ
Dung tích: 40L - 47L - 50L

Khí carbon monoxide

Độ tinh khiết : 99.9 (3.0)% & 99.97%(3.7)
Xuất xứ: Singapore & Thái Lan & Trung Quốc
Đầy đủ chứng nhận CO/CQ
Dung tích: 40L - 47L

Khí methane

Độ tinh khiết : 99.9 (3.0)% – 99.99%(4.0)
Xuất xứ: Singapore & Thái Lan & Trung Quốc
Đầy đủ chứng nhận CO/CQ
Dung tích: 10L - 40L - 47L - 50L

Khí propan

Độ tinh khiết : 99.5 (2.5)%
Xuất xứ: Singapore & Thái Lan & Trung Quốc
Đầy đủ chứng nhận CO/CQ
Dung tích: 10L - 40L - 108L

Khí butan

Độ tinh khiết : 99.5 (2.5)% – 99.99%(4.0)
Xuất xứ: Mỹ & Malaysia & Trung Quốc
Đầy đủ chứng nhận CO/CQ
Dung tích: 10L – 40L – 108L

Hotline: 0931161979
Chat Zalo
Gọi tư vấn