Được dùng để hiệu chuẩn thiết bị hoặc phân tích mẫu, khí hỗn hợp thường từ 2-40 thành phần với độ chính tuyệt đối và tinh khiết cao.

Khí hỗn hợp – khí chuẩn của Việt Nguyễn được tổng hợp và sản xuất bởi các thương hiệu uy tín trong ngành, với độ chính xác cao, sai số thấp và giá cả cạnh tranh.

Các loại khí trộn 2-3 thành phần thông dụng

  • 20% O2 + 80%N2 – Không khí tổng hợp
  • 1% O2 -99% O2 in N2
  • Hỗn hợp khí P5 / Khí P10 (5/10% Methane trộn với Argon)
  • Khí hỗn hợp dùng cho thiết bị Laser CO2 với tỉ lệ: 4.5% khí CO2, 13.5% N2, còn lại là khí He
  • Khí P61: 1,7% CO2, 23,4% N2, He (Balance)
  • Khí P66: 5% CO2, 34% N2, He (Balance)
  • Khí P83: 5% CO2, 40% He, N2 (Balance)

+ Những loại khí dùng cho sắc ký khí phổ biến:

40% H2 in He (FID Fuel)               Fuel Gas for GC-FID (THC < 0.5 ppm)

40% H2 in He UHP (FID Fuel)      Fuel Gas for GC-FID (THC < 0.1 ppm)

40% H2 in N2 (FID Fuel)              Fuel Gas for GC-FID (THC < 0.5 ppm)

40% H2 in N2 UH (FID Fuel)        Fuel Gas for GC-FID (THC < 0.1 ppm)

5% CH4 in Argon-ECD (P-5)          Make-up Gas for GC-ECD

10% CH4 in Argon-ECD (P-10)     Make-up Gas for GC-ECD

Hotline: 0931161979
Chat Zalo
Gọi tư vấn