Các loại khí đơn – tinh khiết như heli, argon, nitơ, hydro, không khí và oxy, được sử dụng làm khí mang cho phương tiện lấy mẫu đến máy dò. Chúng cần có độ tinh khiết rất cao để không ảnh hưởng đến kết quả phân tích cũng như thiết bị phân tích.

Hỗn hợp khí hiệu chuẩn, chứa từ 2 đến 40 thành phần, với liều lượng rất chính xác và độ tinh khiết cao. Chúng đóng vai trò là khí tham chiếu được sử dụng để tự hiệu chuẩn thiết bị.

Các hóa chất dạng khí như amoniac, carbon monoxide, ethylene oxide, hydro sunfua và nhiều loại khác, được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau cho các ứng dụng như làm cứng bề mặt, đốt lò, v.v. Chúng tôi có thể cung cấp các thông số kỹ thuật khác nhau theo yêu cầu của khách hàng.

Hotline: 0931161979
Chat Zalo
Gọi tư vấn